Tervetuloa - Välkommen

IMG_6553.JPG

Taidetöiden aiheet ovat ihmisen suhteesta luontoon ja sen muokkaamiseen, muuttamiseen ja muokattavuuteen. Toisaalta koen, että aiheet liittyvät myös ihmisen toimintaan, yksilön ja ajatuksen vapauteen. Työt ovat kantaa ottavia. Katsojalle esiin tulee ensimmäisenä kuitenkin luonnon kauneus ja töiden estetiikka, vaikka alla onkin ristiriita ja/tai luonnon uhkatilanne. 

Min konst handlar om människans förhållande till naturen, om att försöka förändra den och dess formbarhet och anpassningsförmåga. Å andra sidan kommer motiven från människans verksamhet, individens och tankens frihet. Verken är ställningstagande. Betraktaren möts först av naturens och verkens skönhet, men vid närmare betraktelse och eftertanke blir en motsättning och/eller en hotbild allt tydligare. 

Tervetuloa tutustumaan taiteeseeni - Välkommen att kika in på min konst!